fbpx

Integritetspolicy

Uppdaterad senast: 2024-06-12

Din integritet är lika viktigt för oss som din frisyr och ditt välmående och därför värnar vi om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Nordic Hair Clinic samlar in och behandlar dina personuppgifter. Utöver det finner du även information kring dina rättigheter och skyldigheter gällande de behandlade uppgifterna.

Genom att använda Nordic Hair Clinics tjänster, är du medförstådd och accepterar vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner även att Nordic Hair Clinic använder elektroniska såväl som fysiska kanaler för att skicka dig relevant information.

Vilken data samlar vi in

Information som du ger till oss

Det är på fler sätt som du direkt eller indirekt kan komma att ge oss personlig information om dig själv. Exempelvis när du väljer att kontakta oss genom vårt kontaktformulär på hemsidan, ett telefonsamtal, mejl eller på plats i en av våra kliniker.

Person- och kontaktinformation

Data såsom namn, telefonnummer och e-postadress samlas in för att kunna återkoppla till dig som är intresserad av en kostnadsfri konsultation men även behandling. Den data används även för att föra bokningsregistret men även komma att används vid föring av våra journaler.

Hälsoinformation

Vid en onlinekonsultation kan vi kräva att du skickar in en hälsodeklaration till oss. Vid besök i en av våra kliniker för vi en obligatorisk Hälsodeklaration innan du kommer in på en konsultation eller behandling. Denna förs i syfte med att kunna följa upp eventuella sjukdomar som kan ge klarhet i dina symptom men även för att erbjuda den bästa behandling utifrån dina förutsättningar.

Information genom integration

Informationen genom din integration med Nordic Hair Clinic kan komma från flera olika resurser. Vi samlar in databaserad på hur du använder våra tjänster på webben såsom; svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten samt leveransnotiser vid kontakt med dig.

Enhetsinformation

Vi kan komma att samla in data som din IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Detta i syfte för att kunna analysera det generella medelvärdet på dessa variabler för att i framtiden kunna erbjuda bättre tjänster till allmänheten som funkar för så många plattformar som möjligt.

Geografisk Information

Din geografiska placering hämtas automatisk för att kunna visa upp de tjänster som erbjuds just i närheten av ditt område, men även för att erbjuda de språkinställningar som kan matcha dina språkkunskaper så att du som kund känner dig nöjd och bekväm med informationen relevant för dig i ett språk som du förstår.

Journal- och behandlingsinformation

Vid ett fysiskt besök är vi enligt lag skyldiga att dokumentera behandlingar som du väljer att genomgå i en så kallad patientjournal. Därför har vi rätt att behandla dina personuppgifter i våra patientjournaler även om du inte givit ditt medkännande. En patientjournal ska alltid innehålla följande uppgifter: Uppgifter om hälsan, antal och vilken typ av behandlingar som har utförts, val av medicinering samt vidtagna åtgärder.

Så används din information

Dina personuppgifter behövs för att kunna erbjuda en trygg och säker behandling av högsta kvalitet samt för att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet. Nordic Hair Clinic behandlar dina personuppgifter utifrån följande lagliga grunder (se tabellen nedan).

Övrig kommunikation

I det fallet du inte vill ta emot individuella erbjudanden och information kan du alltid avregistrera dig direkt genom att följa länken ”Avsluta” längst nere i våra mejlutskick. Vid avregistrering för eventuell fysisk kommunikation behöver du mejla in till oss på integrity@info.nordichair.com. Väljer du att avsäga dig från dessa typer av kommunikation kommer vi inte längre att kunna anpassa erbjudande efter dig. Tänk på att vi aldrig avslöjar information gällande någons hälsotillstånd i öppna kommunikationsmedel.

Syfte Laglig grund Automatiserad beslutsfattande
Bekräfta din identitet och kontaktuppgifter. Utföra våra åtgärder gentemot dig Nej
Betalningsadministration och kundförhållandet. Utföra våra åtgärder gentemot dig Nej
Avgörandet av betalningsmetod och interna samt externa kreditbedömningar. Utföra våra åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning Nej
Kundanalys, Nordic hair Clinics tjänster samt interna verksamhet. Inklusive felsökning, dataanalys, testing, forskning och statiska ändamål. Utföra våra åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen Ja
Presentera effektiv och väsentlig information för dig Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen Ja
Riskanalys och förhindrande av bedrägeri och riskhantering Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen Nej
Förbättring av tjänster, affärsutveckling samt utveckling av nya produkter, tjänster och funktioner Andra berättigade intressen Ja
Följa tillämpligt lagstiftning såsom journalhantering, spårbarhet av använda produkter eller likanande Följa tillämplig lagstiftning Nej
Kommunikation med dig för kallelser, påminnelser, nästa bokade tid, uppföljningar, behandlingar m.m. Utföra våra åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen Ja

Vi kommer dela information till

Personuppgifter gällande patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden klassificeras enligt lag som ”känsliga personuppgifter” där missbruk av dessa ger högre konsekvenser. Vi kommer därför inte någonsin att lämna ut dina känsliga personuppgifter om vi inte är skyldiga till att göra det enligt de lagar och föreskrifter som gäller.

Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter enligt följande:

  • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom Nordic Hair Clinic koncernen. I syftet att utföra våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i denna Integritetspolicy. Det kan vara exempelvis leverantör av elektroniskt patientjournalsystem etc.
  • Kreditinstitut, kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. I det fallet du ansöker om finansiering med Medical Finance kommer dina personuppgifter att delas till kreditinstitut för att bedöma din kreditvärdighet och bekräfta din identitet.
  • Myndigheter eller liknande. Vid fall då det finns en rättslig grund till att Nordic Hair Clinic tvingas lämna dina personuppgifter.
  • Avyttring. Nordic Hair Clinic kan komma att dela din information till tredje part för det fall att Nordic Hair Clinic säljer eller köper verksamhet eller tillgångar där informationen delas ut till en potentiell säljare eller köpare av en sådan verksamhet eller tillgångar.

Vi kommer inte dela information till

Dina personuppgifter är alltid trygga med oss. Nordic Hair Clinic kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part som vi inte har tillstånd till att göra.

Dina personuppgifter kommer heller inte att sparas, kopieras eller delas med andra leverantörer som inte genomgått en noga granskning kring hur de hanterar integritetspolicyfrågor, hanterar deras data samt deras värdighet.

Var behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar samtliga dina uppgifter inom EU/ESS samt i det fallet då patienten utför sina behandlingar på vår klinik i Istanbul, sparas en kopia av dessa uppgifter i våra system i Turkiet.

Så länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättning och radering

Rätten att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av de personuppgifter som du skulle vilja veta vi tar del av och verifiera den informationen vi har om dig. Även patientjournaler har du rätt att ta del av men inom skälig tid, efter en så kallad menprövning. Begäran av sådan information sker officiellt på en av våra kliniker eller genom mail till integrity@info.nordichair.com. Uthämtning sker personligen efter uppvisande av id-handling eller skickas via rekommenderat brev.

Rätt till rättelse av dina personuppgifter

Du har alltid rätt till att korrigera felaktig eller ej komplett information om dig själv.

Rätten till att bli borttagen från våra databaser

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i det fallet det inte längre är nödvändigt för det syftet det blev insamlad för. Observera att vi däremot inte kan radera din patientjournal enligt lag tidigare än tre år efter att den senaste anteckningen skrivits.

Invändning mot behandling p.g.a. allmänt intresse och myndighetsutövning

Vid det fallet dina personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse som ett led i myndighetsutövning kan du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas. Tänk på att du måste specificera vilka typer av uppgifter som du invänder mot.

Återkalla samtycke

Om du återkallar, det vill säga tar tillbaka, ditt samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas. I det fallet kommer vi inte att kunna erbjuda dig våra tjänster i framtiden. För att återkalla ditt samtycke är du välkommen till att höra av sig till oss på integrity@info.nordichair.com.

Sammanhållen journalföring inom Nordic Hair Clinic-koncernen

Nordic Hair Clinic använder sig av sammanhållenjournalföring vilket innebär att alla personuppgifter behandlare inom koncernen har tillgång till journaluppgifterna. Det kan vara till en stor fördel som kund om du exempelvis behöver akut komma i kontakt med en av våra kliniker men kommer inte fram. Då kan du alltid höra av dig till näst närmsta klinik för att få den hjälpen och informationen som du behöver.

Spärra uppgifter i din patientjournal

Du kan närsomhelst begära att dina journaluppgifter inte blir elektroniskt tillgängliga för Nordic Hair Clinics personal än din konsultationsrådgivare. Du ska då bli upplyst om vad det kan innebära för konsekvenser för dig som patient.

Klagomål

Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsföreningen kan du ha rätt till skadestånd.

Användning av cookies och spårningsmetoder

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och god onlineupplevelse. För mer information om hur Nordic Hair Clinic använder cookies och liknande, se vår cookiepolicy.

Namn som används på hemsidan

De namn på patienter som används på hemsidan behöver inte stämma överens med patientens riktiga namn.

Personuppgiftsansvarig

Nordic Hair Clinic-koncerns bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgifter. Kontaktuppgiften oavsett vårt bolag inom koncernen sker till integrity@info.nordichair.com.

Nordic Hair Clinic är registrerat hos Bolagsverket under namnet Hårbehandling Kliniken Sverige AB med organisationsnummer 556990-6554 och har sitt huvudsäte på Kungsholmsgatan 10, 112 27 Stockholm. Nordic Hair Clinic-koncernen består av dotterbolaget NHC Göteborg AB med organisationsnummer 559057-8265 och Nordic Hair Istanbul med sätet i Istanbul, Turkiet.