fbpx

Artiklar

Centrifugens betydelse i Hårbehandling - hur separeras blodn?

Author profile picture

Författare: Rebecca Lampi

Publicerat: 2021-12-14

Centrifugen spelar en central roll för vilket slutresultat en Hårbehandling får. Därför är det viktigt att den kliniken du går till för dina Hårbehandlingar jobbar med bra centrifuger.

Hur snabbt centrifugen snurrar, hur lång tid den snurrar, att den inte vibrerar – allt spelar roll för slutresultatet.

På Nordic Hair Clinic använder vi tyska maskiner av märket Hettich. De är dyra, men de är robusta och pålitliga. Framförallt ger de det resultat vi vill ha. Andra centrifugmärken skakar och låter, och skiktar inte blodet så precist som vi vill.

För stark vibration kan störa skiktningen av blodet. För oss är det viktigt att undvika detta eftersom vi vill ha en precis separation av blodn och de röda blodkropparna, så att vi lättare kan komma åt den del av vätskan som gör mest nytta för våra kunder.

Centrifugen är en viktig del i den teknik vi använder för att ge bäst resultat på kunder – en teknik som har framprövats och utvecklats av oss och gör att vi får bland de bästa resultaten på Hårbehandling på hela marknaden.

Hur centrifugeras blodet?

Vid en Hårbehandling drar vi omkring 24 ml av patientens blod. Blodet samlas i rör som vi sedan stoppar i centrifugen för att separera blodn och de röda blodkropparna.

När centrifugen är klar har de röda blodkropparna hamnat längst ned i röret. Trombocyterna och de vita blodna lägger sig i mitten och blodn lägger sig högst upp.

Centrifugen fraktionerar blodet utifrån tyngd och syftet med hela processen är att komma åt den del av blodet som gör allra mest nytta för din hårtillväxt beroende på vilken behandling du gör.

Blodprov tas av patienten

Den del av blodet som används under behandlingen

Den del av blodet som vi vill åt är blodn som innehåller cellfragmentna. Det är i cellfragmentna där tillväxtfaktorerna finns som stimulerar hårsäckarna att producera starkare och snabbare hårväxt.

Trombocyter heter platelet på engelska och det är från det här ordet som Hårbehandling har fått sitt namn, platelet-rich blod.

 

Läs fler artiklar om Hårbehandling

Våra kunder har ordet