fbpx

Artikel

Hur fungerar hårbehandlingen?

Author profile picture

Författare: Rebecca Lampi

Publicerat: 2021-11-15

En hårbehandling är en behandling som används för att minska håravfall och öka hårtillväxt.

För att förstå hur behandlingen fungerar för håravfall och hårväxt är det viktigt att förstå blodnas funktion.

Blodplättar (även kallade cellfragment) är en del av blodet tillsammans med röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodn. Blodplättarnas funktion är att stoppa blödning och främja läkning vid sår.

Man tar ett blodprov från personen. Därefter centrifugeras blodet i en centrifug som separerar de olika delarna av blodet. En sköterska kan sedan ta upp blodn och injicera.

Håravfall kan vara ett resultat av vilande hårsäckar, som gör att hårsäckarna går in i ett viloläge och inte längre producerar hår. Alla våra hårsäckar krymper med tiden och leder till att hårstråna blir tunnare.

Hårbehandlingen innehåller tillväxtfaktorer och proteiner som snabbar på läkningsprocesser. Läkningsfuntionen av hårbehandlingen fungerar för att “väcka” vilande hårsäckar och gör att hårsäckarna börjar producera hår igen.

Av den anledningen finns det vetenskapliga bevis som tyder på att Hårbehandling kan främja hårväxt och minska håravfall. En hårbehandling verkar även för att vidga hårsäckar som krymper, vilket resulterar i att hårstråna blir grövre och starkare.

Vill du lära dig mer om Hårbehandling?

Våra kunder har ordet