fbpx

Journal TP 1

Fyll i alla fält nedan(Obligatoriskt)
Bett om legitimation?(Obligatoriskt)
Informerat kund om risker och ingreppets genomförande?
Är du fullt frisk?(Obligatoriskt)
Har du druckit alkohol eller narkotiska preparat senaste 24h?(Obligatoriskt)
Äter du några mediciner?(Obligatoriskt)
Något annat vi bör veta om din hälsa?(Obligatoriskt)

Underteckning