fbpx

Artiklar

Vad är Norwoodskalan?

Author profile picture

Författare: Rebecca Lampi

Publicerat: 2021-10-20

norwoodskalan

Norwoodskalan också kallad Hamilton-Norwood skalan, är ett grundläggande klassifikationssystem som används för stegvis uppdelning av androgenetiskt håravfall (alopecia androgenetica). De flesta män tappar nämligen hår enligt ett specifikt mönster under livets gång. Skalan målar upp ett bildsystem som visar de olika stegen av håravfallet. 

Det finns andra klassificeringar som läkare och forskare använder sig av. Några skalor innefattar båda könen, samtidigt som andra endast fokuserar på kvinnligt håravfall. Norwoodskalan är det system som vanligast förekommande för manligthåravfall. Man använder ofta skalan som en referenspunkt när man diagnostiserar omfattningen av hårförlust. Man kan genom den avgöra vilka behandlingar som är mest lämpliga för personen som har alopecia.

Mätskalan togs fram på 1950-talet av en man vid namn James Hamilton. Den uppdaterades och förbättrades senare av O’Tar Norwood på 70-talet.

De olika stegen

Skalan är uppdelad i sju olika steg. Varje steg mäter allvarlighetsgraden och mönstret av ditt håravfall.

Steg 1

Varken märkbart håravfall eller högt hårfäste.

Steg 2

Hårfästet har blivit lite högre, vanligtvis runt vikarna. Detta kallas ofta för en vuxen eller mogen hårlinje.

Steg 3

Håravfallet är nu mer tydligt. De första tecknen på klinisk androgenetic alopecia börjar komma fram. Hårlinjen har dragit sig tillbaka i vikarna och skapat den karakteristiska V, M eller U-formen.

Steg 4

Nu är hårförlusten signifikant. Håret högst upp på kronan är tunt eller i vissa fall helt borta. De höga vikarna och håravfallet på kronan är separerade av en remsa hår på båda sidorna. Remsorna är anslutna till resten av håret.

Steg 5

Steg 5 liknar steg 4 men med kraftigare hårförlust. Det finns fortfarande en remsa hår som separerar vikarna och den kala kronan. Dock är remsan smalare och håret där tunnare.

Steg 6

Vikarna är nu anslutna till det skalliga området på kronan. Remsan av hår som tidigare avskilde dessa är nu helt borta eller, i vissa fall, väldigt tunn. Det finns hår på sidorna av huvudet men personen är mestadels skallig framtill och ovanpå.

Steg 7

Det kraftigaste stadiet av håravfall. Det hår som finns kvar är samlat i remsa runt om sidorna på huvudet men också den har blivit smalare. Håret är ofta tunt och glest.

Vad kan du göra för att motverka ditt håravfall?

Behandlingar mot håravfall är som mest effektiva när de görs i ett tidigt skede. Det är enklare att sakta ner och förebygga håravfall än vad det är att stimulera ny hårväxt. Har dock kraftig förlust av hår skett så är ett kirurgiskt ingrepp det bättre valet.

Den bästa behandlingen för att förebygga eller sakta ner håravfall är Hårbehandling (hårbehandling). Det är en enkel procedur som är 100% naturlig och helt utan biverkningar.  Man utvinner då cellfragmentrik blod från patientens egna blod och injicerar i dennes hår.

Har du däremot redan tappat mycket hår är en hårtransplantation för dig. Dagens hårtransplantation är också ett naturligt ingrepp som lämnar mindre synlig ärrvävnad och ger kunden ett äkta resultat – hela livet ut.

Känner du att håret har blivit lite tunnare på sistone eller att vikarna sitter lite högre än önskat? Kom in till oss på en kostnadsfri och förutsättningslös konsultation. Under en konsultation ställer vi och svarar på frågor samt tar en titt på hur ditt hår mår med en mikrokamera. Vi har över 15 års erfarenhet och har utfört över 40 000 Hårbehandlingar – vi vet vad vi gör. Välkommen!