fbpx

Vad gott kan celler ge?

Stamceller är förstadiet till specialiserade celler, som blod, hud, lever och slemhinnor och andra celler som bildar vävnader i kroppen. Då specialiserade celler lever en begränsad tid, bör antalet i kroppen hållas konstant.

Stamceller fungerar som ett slags reparationssystem i kroppen. Stamceller kan dela sig till en modercell som säkerställer självreplikering, och en ny cell som kan differentieras till en specialiserad cell.

Stamceller skiljer sig åt i sin förmåga att differentiera. Förmågan är störst hos det befruktade ägget, zugot, som kan differentiera till vilken celltyp som helst i kroppen och extraembryonala vävnader.

Under de första delningarna fortsätter den här förmågan. När celler blivit mer specialiserade, minskar deras förmåga att differentiera.

I vår klinik använder vi 5-8 veckor gamla fetala celler för behandling. Differentieringsförmågan hos dessa celler är mycket god och bibehålls till nionde graviditetsveckan.

Stamcellerna kan differentiera till de mest skilda celltyper, till exempel groddblad – ektoderm, endoderm och mesoderm.

Det innebär att de celler som vi använder har bäst potential jämfört med andra typer av celler (adulta celler, blodceller från navelsträngsblod o.s.v.).

Stamcellerna vi använder har redan genomgått specialiseringen till groddblad och har förlorat sin förmåga att växa okontrollerat. De vet med säkerhet vilken cell- eller vävnadstyp de kommer att bli.

Detta i motsats till behandling med embryonala celler (in vitro) som erhålls 1-2 veckor efter befruktningen. Dessa celler kan växa okontrollerat, vilket kan orsaka tumörer.

Vår cellsbehandling innebär inte någon risk för tumörbildning eftersom cellerna är äldre.

Följ oss på Instagram

"Kan man transplantera hår från någon annan? Hur går en Hårbehandling till?" Genom att följa oss på Instagram får du svar på intressanta frågor samt insikter i världen av hårtransplantationer och Hårbehandlingar!

nordichairclinic

Våra kunder har ordet