fbpx

Hur mycket hår är det normalt att tappa varje månad?

För att svara på frågan måste vi skilja på två saker: tillväxten av hår; vilket är det Nordic Hair Clinic jobbar med, och det håret som redan är utvuxet; vilket frisörer jobbar med.

Håret som redan är utvuxet kan vi manipulera på flera sätt. Vi kan använda olika produkter eller klippa det men det kommer inte påverka vad som sker i produktionen av hårstrået.

Likaså kan inte vädret påverka hårsäcken under huden så pass mycket att det reglerar om man tappar hår eller inte. Däremot kan olika årstider ha en påverkan på det yttre håret.

Normalt brukar vi säga att vi tappar ca. 100 hårstrån om dagen – det vill säga runt 3 000 hårstrån varje månad.

Upplever du att du tappar mer hår än vanligt? Få ditt hår undersökt under en konsultation med en av våra hårspecialister. Under konsultationen diskuterar vi dina förutsättningar och kommer tillsammans fram till vilken behandling som passar dig bäst.

Boka en kostnadsfri konsultation

Hur beter sig håret?

Yttre omständigheter

På sommaren är det varmare och fuktigare. Då kan strukturen på ditt yttre hår påverkas. Det kan till exempel bli lockigare. Generellt sett är vi mer positivt inställda under varmare årstider och tänker därför mindre på håret.

På vintern är luften torrare. Då kan du uppleva att ditt hår beter sig annorlunda. Ibland tolkas detta som att du drabbats av håravfall. Dessutom brukar vintern vara en mer påfrestande tid och gör att vi tänker mer på hur håret beter sig.

Hårets växtfaser

Håret har tre växtfaser; anagen, katagen och telogen.

Under den anagena fasen växer hårstrået. Mellan 85-90% av allt hår på huvudet befinner sig i den anagena växtfasen. Ett hårstrå har en livslängd mellan 2-10 år då den är anagen.

Hos äldre människor är det vanligt att håret inte blir längre än en viss längd. Detta beror på att den anagena fasen inte är lika långvarig som när vi var yngre. Växtcykeln blir då kortare och hårstrået ramlar av tidigare.

Den anagena växtfasen är dessutom genetiskt betingat. Det betyder att vissa personer har en längre anagen växtfas medan andra har kortare.

Om 90% av håret på huvudet är i en växtfas är de resterande 10% i en vilofas. Denna cykel kallas telogen fas.

Under vilofasen får hårsäcken inte blodtillförsel och producerar då inte hår. Hårsäcken kommer så småningom att dö. Den sitter dock kvar i huden i upp till 2 månader.

När hårsäcken dör och ramlar bort ställs håret i den tredje fasen – den katagena. Detta kallas för övergångsfasen och är då en hårsäck börjar skapas på nytt.

Denna fas är allt från 1-6 månader lång. Ju äldre man blir desto längre blir den tredje fasen.

Hårbehandling väcker liv i vilande hårsäckar och anses därmed vara en lösning till håravfall. Hårbehandling är cellfragment som utvinns ur din egna blod och injiceras in i din hårbotten.

Läs mer om Hårbehandling

Att tappa hår i duschen

Ifall du börjat tappa hår eller fått tunt hår kan det bli ett ångestladdat moment att borsta eller tvätta håret i duschen. Det är vanligt att det känns som att mer hår ramlar av då.

Det är då viktigt att komma ihåg att de hårstrån som följer med när du borstar igenom eller drar i håret är hårstrån som redan är i vilo- eller övergångsfasen.

Hårstrån som är i växtfas är mycket svåra att dra bort. Det är därför du kan dra i håret utan att det ramlar av. Att noppa ut ett befintligt hår som växer gör ont, till skillnad från det hår som åker med när du borstar.

Hårets cykel har en lång anagen växtfas, en kortare vilofas och en övergångsfas. Och så går cykeln runt. Varje dag hambar det några fler hårstrån i vilofasen. När vi är yngre är vilofasen väldigt kort. När vi blir äldre blir den längre, och därför blir håret tunnare och tunnare.

Så även om du inte skulle tvätta eller borsta håret skulle dessa hårstrån fortfarande ramla av. Därför är det onödigt att undvika att göra någon av dessa dagliga aktiviteter,eftersom de inte har någon betydelse i hur mycket hår du tappar.

Det skiljer sig även en del mellan könen.

Lär dig mer om håravfall

Läs mer

Följ oss på Instagram

"Kan man transplantera hår från någon annan? Hur går en Hårbehandling till?" Genom att följa oss på Instagram får du svar på intressanta frågor samt insikter i världen av hårtransplantationer och Hårbehandlingar!

nordichairclinic
Cookies